Menu
Your Cart

Privacy Policy

Prodina BV | Privacyverklaring

Prodina BV, gevestigd aan Oosterwijzend 50, 1616 LD Hoogkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Prodina BV | Oosterwijzend 50, 1616 LD Hoogkarspel | 0228 562982| www.prodina.nl | info@prodina.nl | KvK 36036115

U kunt Prodina BV bereiken via de hierboven genoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prodina BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam, indien bekend de voor- en achternaam van onze contactpersoon.
 • Adresgegevens: factuur- en afleveradres.
 • Telefoonnummer, vast en eventueel mobiel, faxnummer.
 • E-mailadres.
 • (gedeeltelijk) IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw bestellingen op onze website.
 • Bankrekeningnummer in onze financiële administratie.
 • Persoonsgegevens van leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prodina BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website.
 • Om goederen bij u af te leveren of op te halen.
 • Voor het afhandelen van uw betaling, en het door u voldoen van uw betalingsplicht voor geleverde goederen.
 • Prodina BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Prodina BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prodina BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens

Zolang u klant bij ons bent. Nadat  u aangeeft de zakelijke relatie te willen beëindigen, bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar, met uitzondering van gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat zoals facturen.

Leveranciersgegevens

Zolang de zakelijke relatie loopt, voor contactpersonen, zolang deze werkzaam zijn bij het betreffende bedrijf, alleen langer als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prodina BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prodina BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Prodina BV geen persoonsgegevens aan andere derden.

Derde partij

Reden

Gegevens

Transporteurs

Voor het door ons verzenden van uw bestelling

afleveradres, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres

Leveranciers

Bij rechtstreeks versturen van uw bestelling

afleveradres, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres

Hosting van onze website, e-mail, backup van geautomatiseerde administratiesystemen

wij huren bedrijven in voor de bescherming van uw en onze gegevens. Zij hebben toegang tot de gegevens die wij in onze systemen verwerken. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prodina BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Prodina BV gebruikt Google Analytics-cookies:

 • Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • De optie ‘gegevens delen’ is door ons uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prodina BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Onze website beschikt over een SSL certificaat. Dit zorgt voor een versleutelde en dus beter beveiligde uitwisseling van persoonsgegevens tussen de server en de webbrowser.
 • Toegang tot elektronische systemen is altijd beveiligd met een wachtwoord en indien van toepassing tweestapsverificatie;
 • Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Het delen van persoonsgegevens met derden gebeurt via een beveiligde verbinding
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers via info@prodina.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodina BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prodina.nl.

Gegevens die u op onze website zelf heeft ingevoerd bij het aanmaken van uw account kunt u te allen tijde zelf weer aanpassen. Op uw verzoek kunnen wij uw account verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prodina BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in onze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.prodina.nl. Hier kunt u ook onze algemene voorwaarden lezen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze website te verbeteren. Privacybeleid .